رسالت: تأکيد مديرعامل فولاد مبارکه بر توليد ورق رويه نمايان خودرو و تکميل فولادسازي سپيددشت

رسالت: تأکيد مديرعامل فولاد مبارکه بر توليد ورق رويه نمايان خودرو و تکميل فولادسازي سپيددشت : عنوان 
1397/08/22 : تاریخ انتشار
مهندس حميدرضا عظيميان، مديرعامل گروه فولاد مبارکه در جريان بازديد از شرکت‌هاي ورق خودرو و فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري بر توليد ورق رويه نمايان موردنياز صنعت خودروسازي کشور و راه اندازي هرچه سريع‌تر واحد فولادسازي فولاد سفيددشت تأکيد کرد. وي پس از بازديد از خطوط توليد شرکت ورق خودرو و ديدار با مديران و کارکنان اين شرکت ضمن قدرداني از عملکرد اين شرکت گفت: اينکه در حال حاضر با تلاش کارکنان شرکت ورق خودرو، خودروسازان کشور به هيچ عنوان نياز به واردات ورق‌هاي موردنياز بخش داخلي خودرو ندارند يک مزيت و دستاورد بزرگ براي کشور است.مهندس عظيميان در ادامه به طرح‌هاي توسعه در دست اجراي شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختياري اشاره و تصريح کرد: بايد با اجراي توسعه‌هاي مدنظر در اين شرکت که تنها توليدکننده ورق‌هاي گالوانيزه خودرويي در خاورميانه است، بخش اعظمي از ورق رويه نمايان مورداستفاده در صنايع خودروسازي کشور توليد شود.