چیلان: فولادسازان در ۷ ماهه اول سال چه عملکردی را به ثبت رساندند؟

چیلان: فولادسازان در ۷ ماهه اول سال چه عملکردی را به ثبت رساندند؟ : عنوان 
1397/09/07 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، آمارهای تولید انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حاکی از آن است که از ۱۴ میلیون و ۴۵۴ هزار تن فولاد میانی، ۷ میلیون و ۹۶۸ هزار تن بیلت و بلوم و ۶ میلیون و ۴۸۶ هزار تن اسلب بوده است. رشد تولید بیلت و بلوم ۲۲ درصد و اسلب ۱۳ درصد بود. فولادسازان در ۷ ماهه اول سال قبل به تولید ۶ میلیون و ۵۲۱ هزار تن بیلت و بلوم و ۵ میلیون و ۷۲۸ هزار تن اسلب تولید کردند. رشد ۹ درصدی تولید محصولات فولادی/ رشد ۲۱ درصدی تولید میلگرد و ۱۰ درصدی ورق گرم در کشور این گزارش می افزاید، در ۷ ماهه اول سال ۱۲ میلیون و ۳۳۹ هزار تن محصولات فولادی تولید شده که ۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل که تولید ۱۱ میلیون و ۳۱۵ هزار تن بود داشته است. فولادسازان از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۴ میلیون و ۸۶۲ هزار تن ورق گرم، ۴ میلیون و ۳۱۶ هزار تن میلگرد، یک میلیون و ۴۲۲ هزار تن ورق سرد، ۷۸۸ هزار تن ورق پوششدار و ۴۹۲ هزار تن تیرآهن تولید کرده اند که به ترتیب در بخش ورق گرم رشد ۱۰ درصد، میلگرد رشد ۲۱ درصد و ورق سرد رشد ۳ درصد به ثبت رسید درحالی که تولید تیر آهن افت ۱۳ درصد و ورق پوششدار کاهش ۱۲ درصد داشته است. تولید بیش از ۱۵ میلیون تن آهن اسفنجی در کشور براساس این گزارش، تولید آهن اسفنجی نیز از ۱۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تن سال گذشته به ۱۵ میلیون و ۱۹۹ هزار تن در ۷ ماهه امسال رسیده است که این به معنای رشد ۲۱ درصد تولید این محصول می باشد.