فصل اقتصاد: تولید نبشی در مجتمع فولاد صنعت بناب

فصل اقتصاد: تولید نبشی در مجتمع فولاد صنعت بناب : عنوان 
1397/09/24 : تاریخ انتشار
تولید نبشی بال مساوی 4*40*40 و 5*50*50 در مجتمع فولاد صنعت بناب از سرگرفته شد. به گزارش فصل اقتصاد به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد صنعت بناب، در راستای سیاستگذاری و برنامه ریزی انجام شده برای تکمیل سبد محصولات، تولید نبشی در این مجتمع از سرگرفته شد و نبشی بال مساوی 4*40*40 و 5*50*50 در حال حاضر در خطوط نورد این مجتمع تولید می شود. شایان ذکر است که مجتمع فولاد صنعت بناب با ارائه سبد کامل محصولات فولادی در زمینه تولید میلگرد، در حال حاضر ارائه کننده سبد کامل محصولات فولادی در زمینه پروفیل نیز است که در آینده نزدیک تعداد و تنوع محصولات تولیدی این مجتمع افزایش خواهد یافت