رسالت: چشم انداز فولاد مبارکه دستيابي کامل به تکنولوژي ساخت و بهره‌برداري صنعت فولاد است

رسالت: چشم انداز فولاد مبارکه دستيابي کامل به تکنولوژي ساخت و بهره‌برداري صنعت فولاد است : عنوان 
1397/09/25 : تاریخ انتشار
مديرعامل فولاد مبارکه در ديدار با مديرکل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان گفت: چشم انداز فولاد مبارکه دستيابي کامل به تکنولوژي ساخت و بهره‌برداري صنعت فولاد است. حميدرضاعظيميان بر اهميت بيش از پيش علم و دانش در صنعت و اقتصاد تأکيد کرد و افزود: شرکت فولاد مبارکه قصد دارد با توسعۀ اکوسيستم نوآوري و ايجاد مرکز نوآوري و شتاب دهنده، از استارت آپ‌ها و شرکت‌هاي دانش بنيان حمايت کند و با مشارکت در سرمايه‌گذاري خطرپذير، به توسعه توانمندي فناورانه آنها کمک کند تا از اين طريق امکان دستيابي به فناوري صنعت فولاد مهيا شود و در اين راستا از شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان دعوت به همکاري مي کند. در اين ديدار مهدي کشميري مديرکل دفتر سياست‌گذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري با اشاره به وجود بيش از ۵۰۰۰ واحد فناور در ۴۳ پارک علم و فناوري در سطح کشور و ۵۱۰ واحد فناور مستقر در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان خواستار توسعه همکاري‌ها با صنعت فولاد کشور و شرکت فولاد مبارکه شد.