نصف جهان: دستيابي به رکورد در مجتمع فولاد سبا

نصف جهان: دستيابي به رکورد در مجتمع فولاد سبا : عنوان 
1397/10/09 : تاریخ انتشار
توليد کلاف گرم در مجتمع فولاد سبا از 106هزار و 116تن در ماه گذشت. مدير مجتمع فولاد سبا از مجموعه هاي توليدي شرکت فولادمبارکه اصفهان، رکورد قبلي توليد ماهانه در اين مجتمع را در آبان امسال 101هزار و 24تن اعلام کرد و گفت:با دستيابي به بيشترين ميزان توليد در آذر ماه، توليد اين محصول در اين مجتمع 5 درصد بيشتر از رکورد قبلي شده است. احمد احمديان 88درصد از اين محصول توليدشده را در آذر مربوط به ورق ضخامت 2 ميليمتر دانست و افزود: توليد اين نوع ورق با توجه به رويکرد فولادمبارکه مبني بر اولويت تأمين بازار داخل، در دستور کار خطوط توليد مجتمع فولاد سبا قرار گرفته که با تلاش کارکنان اين واحد محقق شده است. وي کاهش توقفات اضطراري و افزايش آماده‌به‌کاري خطوط توليد و همچنين بازرسي هاي به موقع کارشناسان از خط توليد را، مهمترين عوامل دستيابي به اين موفقيت در توليد برشمرد و گفت:پيش بيني مي شود در ادامه اين رکوردشکني‌ها، به‌زودي توليد فراتر از 110هزار تن در ماه در مجتمع فولاد سبا تحقق يابد.