پانا: کاهش تقاضا قیمت محصولات فولادی و آهنی را 8 درصد کم کرد

پانا: کاهش تقاضا قیمت محصولات فولادی و آهنی را 8 درصد کم کرد : عنوان 
1397/10/15 : تاریخ انتشار
رئیس اتحادیه آهن و فولاد با بیان اینکه توجه به بودجه عمرانی کشور موجب رونق بسیاری از صنایع می‌شود از کاهش تقاضا و قیمت محصولات آهنی و فولادی در کشور خبر داد و گفت قیمت محصولات آهنی و فولادی به دلیل کاهش تقاضا تا 8 درصد کاهش یافته است. محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن و فولاد در گفت وگو با پانا با بیان اینکه عرضه آهن و محصولات فولادی در بازار بیش از تقاضاست، گفت: به همین دلایل خرید و فروش نیز با کاهش قابل توجهی همراه شده است و قیمت انواع محصولات فولادی و آهنی نیز حدود 8 درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه رونق صنایع تولیدی به رونق فروش مواد اولیه از جمله آهن و فولاد منجر می‌شود، گفت:‌ رونق بسیاری از بخش‌های اقتصادی در کشور به برنامه دولت وابسته است. اگر سیاست دولت و وزارتخانه‌ها انجام پروژه‌های ملی جدید یا اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور باشد به طور قطع فروش مواد اولیه و صنایع وابسته افزایش می‌یابد. آزاد گفت:‌ ارائه تسهیلات برای رونق تولید و ساخت و ساز در کشور یکی از سیاست‌هایی است که در نهایت به بهبود وضع 72 صنعت وابسته به ساختمان منجر می‌شود. مالیات صنایع کاهش یابد وی ادامه داد: دولت باید مالیات صنایع را کاهش دهد تا با افزایش تولید بتوانند هم کمبودها را رفع کنند و از سوی دیگر مصارف واحدهایی که مواد اولیه نیاز دارند افزایش یابد. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد گفت:‌ مصرف آهن و فولاد در مقایسه با سال گذشته تغییر چندانی نداشته است اما رونق مورد انتظار در این بازار حاصل نشده است و این انتظار وجود داشت که مصرف آهن و فولاد در سال جاری بیش از سال گذشته باشد. بودجه عمرانی باید قابلیت اجرا داشته باشد آزاد با اشاره به مواد و تبصره‌های لایحه بودجه 98گفت:‌ بودجه به جای آنکه مکتوب باشد باید اجرایی باشد و صرف اینکه بودجه در مجلس تصویب شد ضمانتی برای اجرای آن نیست. لوایحه بودجه باید قابلیت اجرا داشته باشند و اگر بودجه عمرانی در سال آینده مناسب باشد، می‌تواند در رونق بسیاری از صنایع کشور موثرباشد. وی با بیان اینکه تنها 50 درصد بودجه عمرانی در سال جاری تخصیص یافته است، گفت:‌ بخشی از بودجه‌های عمرانی هرساله به بودجه جاری اختصاص می‌یابد و متاسفانه به اثرهای این کاهش بر صنایع توجه جدی نمی‌شود.