اقتصادایران: تامین 100 میلیارد تومان منابع شرکت زغالسنگ کرمان قطعی شد

اقتصادایران: تامین 100 میلیارد تومان منابع شرکت زغالسنگ کرمان قطعی شد : عنوان 
1397/10/26 : تاریخ انتشار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توافق قطعی برای تامین 100 میلیارد تومان منابع مورد نیاز شرکت زغالسنگ کرمان از طریق تهاتر بدهی های صندوق فولاد کشور صورت گرفته است. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل صندوق فولاد و مدیرعامل بانک رفاه کشور به منظور پیگیری حل مشکل تامین مالی شرکت زغالسنگ کرمان افزود: در خصوص تهاتر 100 میلیارد تومان منابعی که از طریق صندوق فولاد قرار است به مجموعه شرکت زغاسنگ کرمان اختصاص یابد این مساله به دلایل مختلف تاکنون انجام نشده است. وی اعلام کرد:برغم برگزاری چندین نشست در این زمینه اما کار به نتیجه نرسیده و لازم است در این خصوص تصمیمات لازم توسط وزیر انجام شود. پورابراهیمی افزود: ضمن اینکه پیگیری ها از طریق مجلس هم برای افزایش منابع مورد نیاز بانک رفاه برای تهاتر مذکور صورت گرفته و انتظار بر این است که طبق توافق انجام شده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورات لازم را جهت تهاتر بخشی از مطالبات صندوق فولاد با بدهی های این صندوق جهت حل مشکل شرکت زغالسنگ کرمان انجام دهد. همچنین نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با قدردانی از همکاری خوب بانک رفاه برای تهاتر 100 میلیارد تومانی برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرد: تلاش های بی وقفه و موثر مدیر و پرسنل بانک رفاه استان کرمان منجر به این تهاتر شد که جای قدرانی دارد. مدیرعامل بانک رفاه کشور در این نشست از کارهای انجام شده ارائه داد و از پورابراهیمی جهت همکاری برای افزایش 300 میلیارد تومان سهم بانک رفاه در تهاترهای اخیر تشکر کرد