اقتصادایران: از رشد صنعت فولاد حمایت شود

اقتصادایران: از رشد صنعت فولاد حمایت شود : عنوان 
1397/11/03 : تاریخ انتشار
مدیر آهن سازی فولاد مبارکه اصفهان در همایش دو سالانه بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم، گفت: تولید فولاد خام در گروه فولاد مبارکه همواره علیرغم تحریم ها رو به رشد بوده و سالانه 10 درصد رشد داشته و در 9 ماهه به تولید 9.5 میلیون تن رسیده است. مهندس عبدی، اضافه کرد: فولاد مبارکه در 5 سال اخیر بالغ بر 7300 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است و برنامه این گروه برای سال جاری تولید حدود 11 میلیون تن فولاد خام است.