برنا: ثبت رکورد های پی در پی تولید در شرکت فولاد هرمزگان

برنا: ثبت رکورد های پی در پی تولید در شرکت فولاد هرمزگان : عنوان 
1397/11/08 : تاریخ انتشار
مدیر فولاد سازی و ریخته گری مداوم شرکت فولاد هرمزگان از ثبت رکورد روزانه تولید تختال در این شرکت خبر داد و گفت: کارکنان سخت کوش و پرتلاش واحد فولاد سازی در تاریخ 25 دیماه 97 با تولید 5 هزار و 904 تن تختال به رکورد جدیدی دست یافتند. احسان رسولی افزود: رکورد قبلی این واحد در 27/10/96 به میزان 5 هزار و 751 تن تختال محقق شده بود که با رکورد جدید میزان تولید نسبت به رکورد قبلی 154 تن افزایش یافته است. وی اضافه کرد: این در حالی است که طبق طراحی شرکت سازنده ظرفیت تولید کوره های قوس فولاد هرمزگان بدون در نظر گرفتن توقفات اضطرای و تاخیر روزانه 5000 تن تختال بوده که با این میزان تولید 18 درصد نسبت به ظرفیت اسمی بیشتر تولید شده است که با در نظر گرفتن توقفات اضطراری و تاخیر تعریف شده این میزان افزایش تولید به 30 درصد خواهد رسید. وی در ادامه از ثبت رکورد تخلیه 47 ذوب در کورهای قوس الکتریکی خبر داد و افزود: با افزایش بهره وری و استفاده بهینه از تجهیزات موفق به ثبت رکورد تخلیه 47 ذوب در کوره های قوس الکتریکی شده ایم که رکورد قبلی در کوره های قوس الکتریکی مربوط به 29/10/96 و به میزان 46 ذوب بوده است. مدیر فولاد سازی و ریخته گری مداوم فولاد هرمزگان از اجرای موفق دستور العمل های عملیاتی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از تجهیزات به عنوان عاملی که بیشترین تاثیر را در کسب رکورد داشتند یاد کرد و افزود: رکوردهای بدست آمده راه این واحد را در دستیابی به اهداف سالیانه خود هموارتر خواهد ساخت. وی به سایر عوامل تاثیر گذار در ثبت این رکورد نیز اشاره کرد و گفت: همکاری خوب ناحیه احیا ، تامین پایدار و مطلوب گندله توسط همکاران خرید، تخلیه مناسب ذوب در کوره های قوس الکتریکی آماده بکار بودن جرثفیل های سقفی برای انتقال مذاب، آماده بکار بودن ماشین ریخته گری، گرید و متوسط عرض مناسب، آماده سازی مناسب ذوب از نظر دما و آنالیز و زمان و ارسال به ریخته گری، جمع اوری مناسب و بدون توقف سرباره از دلایل دستیابی به رکورد بوده است. رسولی ، با تاکید بر ضرورت تثبیت این شرایط و لزوم دستیابی به رکوردهای بالاتر افزود: با کمک و همدلی همه واحدهای مربوطه می توانیم به شرایط مطلوب تری برسیم. وی اظهار امیدواری کرد: با بهینه کردن خطوط تولید امکان افزایش تولید و تحقق رکوردهای جدید به زودی میسر خواهد شد. مدیر فولاد سازی و ریخته گری مداوم فولاد هرمزگان در پایان از تلاش تمامی کارکنان ناحیه فولاد سازی و ریخته گری مداوم و همکاری واحدهای پشتیبانی و پیمانکاران حاضر در ناحیه و همچنین از حمایت های مدیریت ارشد سازمان و معاون بهره برداری که در تحقق اهداف شرکت همواره مشوق کارکنان بودند تشکر و قدردانی کرد.