فصل اقتصاد: ایران در جایگاه دهم تولید فولاد دنیا

فصل اقتصاد: ایران در جایگاه دهم تولید فولاد دنیا : عنوان 
1397/11/08 : تاریخ انتشار
بر اساس برآورد‌های انجمن جهانی فولاد، ایران در سال 2018 با تولید 25 میلیون تن فولاد در رتبه دهم کشور‌های جهان از این لحاظ قرار دارد. به گزارش فصل اقتصاد ، بر اساس برآورد‌های انجمن جهانی فولاد، ایران در سال 2018 با تولید 25 میلیون تن فولاد در رتبه دهم کشور‌های جهان از این لحاظ قرار دارد. تولید فولاد ایران در سال 2017 برابر با 21.2 میلیون تن بوده است. به این ترتیب تولید فولاد ایران در سال 2018 نسبت به سال پیش از آن 17.7 درصد افزایش یافته است. ایران در سال 2017 در رتبه سیزدهم قرار داشت و کشور‌های ایتالیا، تایوان و اوکراین بالاتر از ایران قرار داشتند که در سال 20188 پس از ایران قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، کشور‌های ژاپن، آلمان، ترکیه، اوکراین، فرانسه، اسپانیا، کانادا، لهستان، اتریش، پاکستان، سوئد، تایلند، امارات و قطر در سال 2018 کاهش تولید فولاد داشتند. بیشترین کاهش مربوط به اتریش با کاهش 15.5 درصدی بوده است. انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود از تولید فولاد در جهان، اعلام کرد تولید فولاد جهان در سال گذشته میلادی با 4.6 درصد افزایش نسبت به سال 2017 به 1808.6 میلیون تن رسیده است. بر اساس این آمار، چین با تولید 928.3 میلیون تن فولاد در رتبه نخست جهان در سال 2018 قرار دارد و هند و ژاپن به ترتیب با تولید 106.5 میلیون تن و 104.3 میلیون تن رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داد‌ه‌اند. رتبه‌های چهارم تا دهم نخست تولیدکننده فولاد در جهان در سال 2018 به ترتیب، آمریکا، کره جنوبی، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، ایران هستند. همچنین چین با 781 میلیون تن، آمریکا با 99.9 میلیون تن، هند با 95.4 میلیون تن، ژاپن با 64.5 میلیون تن، کره جنوبی با 54.1 میلیون تن بزرگترین مصرف کنندگان فولاد دنیا هستند