فصل اقتصاد:ظرفیت‌های ایجاد شده در فولاد و رشد تولید در سال‌های گذشته مطلوب بوده است

فصل اقتصاد:ظرفیت‌های ایجاد شده در فولاد و رشد تولید در سال‌های گذشته مطلوب بوده است : عنوان 
1397/11/13 : تاریخ انتشار
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن وتجارت گفت: شرکتهای فولادی با تشکیل ائتلاف هایی، نقش سرمایه گذار بزرگ برای توسعه شرکتهای فولادی کوچکتر را ایفا کنند. به گزارش فصل اقتصاد به نقل از شاتا، دکتر سعید زرندی در هفتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد گفت: ظرفیت‌های ایجاد شده در فولاد و رشد تولید در سال‌های گذشته مطلوب بوده و توازن در زنجیره ازرش این صنعت بسیار حائز اهمیت است. معاون طرح و برنامه افزود : مزیت‌سنجی و مکان‌یابی در احداث واحدهای تولیدی باید مدنظر قرار گیرد و متأسفانه در گذشته به دلیل برخی فشارهای سیاسی و منطقه‌ای، ایجاد برخی واحدهای فولادی به درستی انجام نشده است. زرندی تأکید کرد : اجازه تأسیس واحدهای جدید بدون ملاحظات آمایشی و سیاست‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، داده نخواهد شد. وی همچنین گفت: نوآوری در سطح بنگاه‌های تولیدی باید مورد توجه قرار گیرد و صنعت فولاد به دلیل ارتباط و پیوندهای بین‌المللی که داشته با سایر بخش‌های صنعت متفاوت بوده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : در گذشته برای شرکت‌ها مهم بود که واحدهای تحقیق و توسعه ایجاد کنند در حالی که اکنون در شرکت‌های بزرگ باید رویکرد نوآوری باز (open innovation) را مد نظر قرار دهند. زرندی افزود : در حال حاضر، شرکتهای سرمایه گذار خطر پذیر شرکتی یاcvc ها شکل گرفته اند که اینها به عنوان محرک بر روی نوآوری ها سرمایه گذاری می کنند. وی گفت : دو رویکرد تامین اهداف استراتژیک شرکت و کسب منافع مالی می تواند مد نظر قرار گیرد ولی در هردوصورت منجر به توسعه فضای نو آوری هم در شرکت ها و هم در کشور می شود.