چیلان: صادرات زنجیره فولاد کشور در ۱۰ ماهه امسال ۶.۹ میلیون تنی شد

چیلان: صادرات زنجیره فولاد کشور در ۱۰ ماهه امسال ۶.۹ میلیون تنی شد : عنوان 
1397/12/18 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، صادرات فولاد میانی ایران با افت ۲۶ درصدی به ۳ میلیون و ۹۷۲ هزار تن رسید درحالی که در ۱۰ ماهه پارسال فولادسازان ۵ میلیون و ۳۶۷ هزار تن فولاد میانی صادر کرده بودند. از این میزان ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار تن بیلت و بلوم و یک میلیون و ۴۶۱ هزار تن اسلب بوده است که افت صادرات بیلت و بلوم ۱۵ درصد و اسلب ۳۹ درصد بوده است. فولادسازان کشور در مدت مذکور ۲ میلیون و ۳۹۶ هزار تن محصولات فولاد نیز صادر کردند که از یک میلیون و ۱۸۵ هزار تن ۱۰ ماهه پارسال ۱۰۲ درصد بالاتر است. بیشترین صادرات متعلق به میلگرد شاخه به میزان ۶۵۳ هزار تن بود و صادرات میلگرد کلاف هم به ۶۳۹ هزار تن رسید که در هر دو بخش رشد صادرات به ثبت رسیده است. رشد صادرات میلگرد شاخه ۲۰۸ درصد و میلگرد کلاف ۱۹۶ درصد بود. صادرات ورق گرم بالای ۳ میلیمتر به ۳۶۰ هزار تن رسید که صادرات این محصول افت ۱۷ درصدی داشته است. صادرات ورق گرم زیر ۳ میلیمتر ۱۸۹ هزار تن شده که رشد ۲۳۸ درصدی داشت. صادرات تیرآهن با رشد ۴۸ درصدی به ۲۰۹ هزار تن رسیده است. براساس این گزارش صادرات ورق پوششدار ۱۵۰ هزار تن و ورق سرد ۳۲ هزار تن بوده که به ترتیب رشد ۱۹۴ درصد و ۲۲۰ درصد را شاهد بوده است. آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین گزارش داده که واردات فولاد میانی و محصولات فولادی نیز افت قابل توجهی داشته است. واردات فولاد میانی با افت ۳۹ درصدی به ۲۷ هزار تن رسید که افت اسلب ۹۵ درصد بوده و واردات آن به هزار تن رسیده است درحالی که واردات بیلت و بلوم با رشد ۱۸ درصدی به ۲۶ هزار تن رسید. واردات محصولات فولادی هم با ۵۳ درصد افت ۸۸۱ هزار تن شده است. از این بین ۲۵۶ هزار تن ورق سرد، ۲۲۳ هزار تن ورق پوششدار، ۱۵۲ هزار تن ورق گرم زیر ۳ میلیمتر، ۱۳۳ هزار تن ورق گرم بالای ۳ میلیمتر، تیرآهن ۲۳ هزار تن، ۲۱ هزار تن میلگرد شاخه و ۱۵ هزار تن میلگرد کلاف بوده است. تمامی اقلام نامبرده شده افت واردات داشند که بیشترین افت مربوط به ورق گرم زیر ۳ میلیمتر و حدود ۷۴ درصد بود.