ایلنا: استقبال از روز درختکاری در مجتمع فولاد صنعت بناب

ایلنا: استقبال از روز درختکاری در مجتمع فولاد صنعت بناب : عنوان 
1397/12/18 : تاریخ انتشار
سید ابوتراب فاضل ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز درختکاری گفت : روز درختکاری به عنوان نمادی برای همت گماردن در راستای ایجاد و توسعه فضای سبز بوده و باید بصورت جدی و برنامه ریزی شده در فواصل زمانی متعدد و مداوم کاشت درخت و ایجاد فضای سبز در دستور کار باشد. مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب با اشاره به صنعت سبز افزود : در تداوم فعالیت ها و اقدامات محیط زیستی انجام شده در چند ماه اخیر که به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری انجام گردیده و با برنامه جامع دنبال می شود ایجاد فضای سبز را نیز بصورت جدی دنبال خواهیم کرد و کاشت 1357 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری آغاز می شود که در ادامه این تعداد بیشتر خواهد بود و انتخاب نوع درخت با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه انجام می گیرد . مجتمع فولاد صنعت بناب در زمینی به مساحت 140 هکتار تاسیس شده است که متناسب با استانداردهای لازم در خصوص فضای صنعتی، فضای سبز نیز در آن ایجاد شده و از سیستم آبیاری مکانیزه و شبکه های بهره مند است.