چیلان: هجوم تقاضا برای ورق فولاد مبارکه معادله توافق را به هم زد!

چیلان: هجوم تقاضا برای ورق فولاد مبارکه معادله توافق را به هم زد! : عنوان 
1398/01/24 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، ورق گرم B فولاد مبارکه امروز با تقاضای بالایی در بورس کالا همراه بود به گونه ای که علی رغم عرضه ۹۲ هزار و ۱۸۰ تنی فولاد مبارکه، ۱۵۷ هزار و ۳۰۰ تن تقاضا به ثبت رسید. این حجم تقاضا سبب شد قیمت کشف و معامله شده به ۵۱۶۸۷ ریال برسد درحالی که میانگین قیمت کشف شده در ۲۰ اسفند ۴۸ هزار و ۷۲۴ ریال بود. سقف رقابت امروز برای ورق گرم B در بورس کالا ۴۰.۵۶ درصد بالاتر از قیمت پایه بود. امروز همچنین ۳۰ هزار و ۵۸۰ تن ورق گرم C نیز در بورس کالا عرضه شد که با تقاضای ۵۱ هزار و ۴۸۰ تنی مواجه گردید و در نهایت قیمت با رشد ۴۲.۱۱ درصدی نسبت به نرخ پایه از ۳۶ هزار و ۷۷۱ ریال به ۵۲ هزار و ۲۵۶ ریال رسید. این قیمت حتی از میانگین قیمت کشف شده در ۲۰ اسفند یعنی ۴۷ هزار و ۹۳ ریال هم بالاتر است. درخصوص ورق سرد نیز که حجم عرضه آن ۲۰ هزار تن بود باید گفت قیمت پایه این محصول ۳۹ هزار و ۷۷۰ ریال بود که در نهایت به واسطه رقابت ۳۳ هزار و ۴۰۰ تنی به ۵۷ هزار و ۶۷۵ ریال افزایش یافت. سقف رقابت این محصول ۴۵.۰۲ درصد بود و حتی قیمت میانگین معامله امروز از قیمت معاملاتی ۶ اسفند یعنی ۵۰ هزار و ۶۸۳ ریال بالاتر است. ورق گالوانیزه با حجم عرضه ۴ هزار تن و تقاضای ۵ هزار و ۷۰۰ تن با سقف رقابت ۵۱.۷۵ درصد مواجه شد و قیمت از ۶۷ هزار و ۳۷۷ ریال به ۱۰۲ هزار و ۲۴۳ ریال رسید. میانگین قیمت معاملاتی امروز برای ورق گالوانیزه بالاتر از قیمت معاملاتی ۶ اسفند ماه یعنی ۹۵ هزار و ۶۴۸ ریال بود.