شبستان: رتبه نخست مجتمع «فولاد کویر» در بهداشت حرفه ای صنایع شهرستان آران و بیدگل

شبستان: رتبه نخست مجتمع «فولاد کویر» در بهداشت حرفه ای صنایع شهرستان آران و بیدگل : عنوان 
1398/01/24 : تاریخ انتشار
«مجید خوروش» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در آران و بیدگل گفت: این مجتمع در پایش ممیزی عملکرد و فعالیت های بهداشت حرفه ای اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهرستان آران و بیدگل انجام شد، رتبه نخست بهداشت حرفه ای در بین صنایع و کارگاه های شهرستان آران و بیدگل را بدست آورد. مدیر مجتمع فولاد کویر شهرستان آران و بیدگل افزود: این ممیزی در طول سال ۱۳۹۷ و با در نظر گرفتن شاخص هایی از جمله آموزش، شرایط اضطراری، طب کار، تشکیلات بهداشت حرفه ای، وسایل حفاظت فنی، بازدید سالن و بخش عملی انجام شده است. خوروش در ادامه تصریح کرد: در ممیزی شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهرستان آران و بیدگل همچنین مجتمع فولاد کویر در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار، حائز رتبه «مطلوب» شد. وی، توجه به هر دو مقوله صنعت و محیط زیست را لازم دانست و افزود: فولاد کویر آران و بیدگل همواره تحت نظر واحدهای بازرسی و مشاورین سازمان محیط زیست است و در طول چند سال اخیر به عنوان دوستدار محیط زیست شناخته شده است. مجتمع فولاد کویر آران و بیدگل بزرگترین تولید کننده میلگرد در کشور است که محصولات آن علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی کشور به بازارهای جهانی عرضه می شود.