چیلان: فولادسازان بزرگ در سال ۹۷ چه کردند؟

چیلان: فولادسازان بزرگ در سال ۹۷ چه کردند؟ : عنوان 
1398/01/31 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، برترین فولادساز بزرگ کشور در سال ۹۷ فولاد خوزستان بود که توانست ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار تن شمش صادر نماید که البته ۲۱ درصد پایین تر از سال ۹۶ بوده است. ذوب آهن به عنوان دومین فولادساز برتر کشور در سال قبل ۹۰۲ هزار تن انواع محصولات فولادی صادر کرد که نسبت به سال ۹۶ از اهش ۲۲ درصدی برخوردار بود. فولاد مبارکه به عنوان سومین فولادساز برتر ایران در سال قبل ۸۷۸ هزار تن محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر کرد که صادرات این شرکت نیز ۳۲ درصد کمتر از سال ۹۶ می باشد. فولاد کاوه جنوب کیس به عنوان چهارمین شرکت برتر در امر صادرات فولاد کشور در سال قبل با افت ۱۴ درصدی در صادرات خود همراه بود و صادراتش به ۶۹۰ هزار تن رسید. این شرکت کمترین میزان افت را در صادرات به خود اختصاص داده است. فولاد هرمزگان هم با افت ۴۷ درصدی در صادرات به حجم ۵۸۲ هزار تنی رسید. صادرات فولاد خراسن هم ۱۳۰ هزار تن بلوم و ۵۷ هزار تن میلگرد بود. این شرکت برای نخستین بار توانسته بود حجمی بیش از ۱۰۰ هزار تنی شمش خود را به بازارهای هدف صادرات ارسال نماید. فولاد آلیاژی ایران هم در سال قبل موفق به صادرات ۳۹ هزار تن میلگرد شد که البته ۴۱ درصد کمتر از سال ۹۶ است. فولاد اکسین هم با افت ۳۶ درصدی صادرات خود در سال قبل را به ۱۴ هزار تتن رساند.