صداوسیما: افزایش ظرفیت واگن برگردان شماره دو فولاد مبارکه

صداوسیما: افزایش ظرفیت واگن برگردان شماره دو فولاد مبارکه : عنوان 
1398/01/31 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ مدیر اجرای طرح های نواحی آهن‌سازی و فولادسازی طرح اصلاح واگن برگردان شماره دو این شرکت را موفقیت آمیز دانست و گفت: با اجرای اقدامات اصلاحی در این طرح ظرفیت تخلیه کل با احتساب 4فیدر به دو هزار تن بر ساعت رسید. رضا خادم کیمیایی، وظیفه واگن برگردان شماره دو این مجتمع را تخلیه مواد خام مورد نیاز ناحیه آهن سازی اعلام کرد و افزود: در توقف هشت‌روزه کاردامپر شماره دو، هم‌زمان با حداقل بودن ورود واگن به مجتمع فولاد مبارکه، با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های اجرای طرح ها، نظارت، بهره‌برداری و ایمنی این طرح به نحو مطلوب به بهره‌برداری رسید. وی گفت: در طرح جدید، کاردامپر شماره دو قابلیت تخلیۀ کنسانتره با حداکثر 880درصد ذرات زیر 45میکرون با رطوبت حداکثر 12درصد و ظرفیت تخلیه 500تن بر ساعت در هر فیدر طراحی وساخته شده است. مدیر اجرای طرح های نواحی آهن‌سازی و فولادسازی، عمدۀ فعالیت‌های اجراشده را در بخش مکانیک طراحی، ساخت و نصب فیدرها با هندسه و طرح جدید، طراحی ویبروفیدرهای جدید، دمونتاژ فیدرهای موجود، تست سرد و گرم تجهیزات نصب‌شده دانست و افزود: عمدۀ فعالیت‌ اجرایی طرح هم در بخش برق طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق و کنترل، خرید درایوهای جدید و برنامه‌ریزی آن‌ها طبق فرایند واحد انباشت و برداشت و راه‌اندازی آن و ایجاد خطوط ارتباطی برق و کنترل است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان بیش از نیمی از فولاد کشور را تامین می کند