نماینده: رشد ۷.۱ درصدی تولید فولاد در ایران

نماینده: رشد ۷.۱ درصدی تولید فولاد در ایران : عنوان 
1398/02/10 : تاریخ انتشار
انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی ، میانگین تولید فولاد خام جهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۵ درصد افزایش یافت؛ در این دوره زمانی، ایران با رشد ۷.۱ درصدی بیشترین افزایش تولید را رقم زد. به گزارش «نماینده»، براساس اعلام انجمن جهانی فولاد (World Steel Association)، از ابتدای ژانویه تا پایان مارس۲۰۱۹ میلادی ،۶۴کشور فولادساز جهان ۴۴۴میلیون و ۱۱۶ هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال گذشته(۴۲۵ میلیون و ۶۰ هزار تن) ۴.۵درصد رشد نشان می‌دهد. تولید فولاد ایران نیز در دوره یاد شده با ۷.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ میلادی، به رقم ۶ میلیون و ۲۲۳هزار تن رسید. همچنین تولید ۶۴ کشور فولاد ساز درماه مارس ۲۰۱۹ میلادی( ۱۱ اسفند تا ۱۱ فروردین ) به ۱۵۵میلیون و ۹ هزار تن رسید که حاکی از رشد ۴.۹ درصدی نسبت مارس ۲۰۱۸ میلادی است. تولید فولاد خام ایران در مارس ۲۰۱۹ با رشد ۱۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲ میلیون و ۲۳۵هزار تن افزایش یافت. این رقم در مارس سال ۲۰۱۸ یک میلیون و ۸۶۶ هزار تن بود. سه ماه نخست ۲۰۱۹، به ترتیب چین با تولید ۲۳۱میلیون و ۶۹ هزارتن، هند با ۲۷میلیون و۳۳۳هزار تن، ژاپن با ۲۴ میلیون و ۹۷۱ هزار تن، آمریکا با۲۲ میلیون و ۲۲۶ هزار تن وکره جنوبی با ۱۸ میلیون و ۱۰۸ هزارتن پنج کشور برتر فولادساز جهان بودند