نصف جهان: اجراي 4 برنامه در تخت فولاد

نصف جهان: اجراي 4 برنامه در تخت فولاد : عنوان 
1398/02/18 : تاریخ انتشار
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان چهار ويژه برنامه در مجموعه فرهنگي-مذهبي تخت فولاد اجرا مي شود. مدير مجموعه تاريخي، فرهنگي و مذهبي تخت فولاد هدف از اجراي اين برنامه ها را معرفي مشاهير و شخصيت هاي مدفون در قبرستان تخت فولاد دانست و گفت: برنامه اي با مشارکت صدا و سيماي مرکز اصفهان با عنوان سحرگاهي و به صورت زنده پخش خواهد شد که از طريق آن علما و چهره هاي فرهنگي-مذهبي مدفون در قبرستان معرفي خواهند شد. علي معرک نژاد افزود: حضور در نمايشگاه قرآن از ديگر برنامه هاي مجموعه تخت فولاد در ماه مبارک رمضان است که در قالب و فرم جديد اجرا مي شود. همچنين از طريق حضور در نمايشگاه قرآن، شخصيت هاي قرآني مدفون در اين قبرستان معرفي مي شوند. وي با بيان اينکه در شب هاي قدر پنج ايستگاه ويژه در مکان هايي که مردم براي احيا حضور خواهند يافت، برپا خواهد شد، گفت: هدف از برپايي اين ايستگاه ها معرفي ظرفيت هاي تخت فولاد به عنوان يک مجموعه فرهنگي و مذهبي است.