اکوفارس: امسال یک میلیون تن شمش صادر می‌کنیم

اکوفارس: امسال یک میلیون تن شمش صادر می‌کنیم : عنوان 
1398/02/18 : تاریخ انتشار
وی افزود: در نیمه نخست سال گذشته وضعیت صادراتی مناسب بود، اما با تحریم دوم که در آبان رخ داد از برنامه صادرات عقب افتادیم. رئیس برنامه‌ریزی، فروش و تحقیقات بازاریابی فولاد هرمزگان با بیان اینکه سال گذشته میزان صادرات فولادهرمزگان در مجموع ۵۸۲ هزار و ۱۲۶ تن بود، گفت: تمام تلاش خود را برای تحقق هدف صادراتی‌ انجام می‌دهیم. سروشی در مورد بازار صادراتی سوریه نیز اعلام کرد: سوریه به دلیل اینکه نورد‌کار ندارد، طالب تختال نیست و فقط خواستار مصالح ساختمانی است. نکته دیگر آنکه اغلب کشورهای صنعتی متقاضی ورق بوده و نه‌تنها سوریه، بلکه بازار منطقه در زمره بازارهای صادراتی ما قرار ندارند. رئیس برنامه‌ریزی، فروش و تحقیقات بازاریابی فولاد هرمزگان درباره تقاضای بازار داخل به تولیدات فولاد هرمزگان گفت: بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، توانستیم بخشی از ظرفیت نورد‌کاران را در سال ۹۷ پوششدهیم. سروشی با بیان اینکه نوردکاران فقط با ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیت خود کار می‌کردند، گفت: در سال گذشته بخش زیادی از ظرفیت خالی آنها را پر کردیم. وی با بیان اینکه نوردکاران با مشکلات مالی بسیاری مواجه‌اند، افزود: سال گذشته راهبرد فولاد هرمزگان همکاری با نورد‌کاران بود؛ زیرا این امر به منزله بازی برد- برد است. رئیس برنامه‌ریزی، فروش و تحقیقات بازاریابی فولاد هرمزگان با بیان اینکه این شرکت صادرات‌محور بوده و بقای آن در گرو صادرات است، بر توسعه صادرات تاکید کرد و افزود: میزان صادرات ۹ شرکت فولادی بزرگ کشور در سال ۹۷، ۵ میلیون و ۵۴۶ هزارو ۶۴۰ تن محصولات فولادی بود که نسبت به سال ۹۶ از کاهش ۲۵ درصدی برخوردار شد. همچنین میزان تولید فولاد در سال گذشته ۲۴ میلیون تن بود که نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ از رشد برخوردار بود و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه روند صعودی تولید در سال جاری است. سروشی تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات و موانع ناشی از تحریم، موفق شدیم در سال ۹۷ بیش از یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن تختال تولید کنیم که نسبت به سال قبل از آن به رشد ۵/ ۲ درصدی دست یافت. همچنین با تولید یک میلیون و ۶۹۰ هزار تن آهن اسفنجی نسبت به سال ۹۶ افزایش تولید ۷/ ۱۲ درصدی داشتیم. ظرفیت اسمی تولید شرکت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن است که هدف‌گذاری ما برای سال جاری عبور از ظرفیت اسمی تولید است.