کالاخبر: کاهش صادرات فولاد هند

کالاخبر: کاهش صادرات فولاد هند : عنوان 
1398/02/18 : تاریخ انتشار
به گزارش «کالاخبر»،علت اصلی این کاهش نیز افت تقاضای ویتنامی ها برای ورق گرم هند بود. در مجموع قیمت های رقابتی فولاد چین و سی آی اس موجب شد صادرات فولاد این کشور ماه گذشته کاهش یابد. همچنین قابل ذکر است در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صادرات فولاد هند ۳۱ درصد افت داشته است.