چیلان: تصمیمات ناکارآمد سبب به صفر رسیدن صادرات جهان فولاد غرب شد

چیلان: تصمیمات ناکارآمد سبب به صفر رسیدن صادرات جهان فولاد غرب شد : عنوان 
1398/02/21 : تاریخ انتشار
جهاندار شکری مدیرعامل ذوب آهن بیستون در گفت و گو با چیلان گفت: به نظر می رسد تاثیرات تحریم در حال نمایان شدن است. البته هم تاثیرات مستقیم تحریم و هم تاثیرات غیر مستقیم آن که در تصمیمات ناکارآمد دولت جلوه کرده است. وی افزود: مجموعه جهان فولاد غرب طی سال های گذشته کارخانجات جدیدی را احداث کرده و به ظرفیت های تولیدی خود افزوده است. این کارخانه ها با هدف صادرات احداث شدند و طی تعهداتی که در زمان اخذ مجوز از ما دریافت کردند این واحدها صادرات محور در نظر گرفته شده اند. اما مشکلات سبب شده شرکتی همچون جهان فولاد غرب که تا پیش از این ۷۰ درصد از تولیدات خود را صادر می کرد و برای این حجم از صادرات زحمات زیادی کشیده بود، امروز متاسفانه صادراتش به صفر برسد. شکری خاطرنشان کرد: این موضوع نتیجه تصمیم گیری های غیرکارشناسی، یک شبه و ناکارآمد دولت است. این درحالی است که بازار داخلی فولاد کشش نداشته و تقاضا در آن بسیار کم است. لذا پیش بینی می شود با مازاد تولیدی که در داخل وجود دارد و تقاضای کم داخلی، شرایط سختی را پیش رو داشته باشیم و افق روشنی مشاهده نمی شود. وی تصریح کرد: فولادسازان با مشکلات زیادی مواجه شده اند و کارخانجات، تولید خود را کاهش داده اند و با ظرفیت های پایین کار می کنند. مدیرعامل ذوب آهن بیستون ادامه داد: دولت اگر راهکاری برای تولید نیاندیشد، تولیدکنندگان با چالش های بیشتری روبرو می شوند و لذا به نظر می رسد در ماه های آینده بازار پرتلاطمی خواهیم داشت. لذا انتظار داریم در شرایط فعلی، مسئولین تنظیم بازار اجازه دهند عرضه و تقاضا جایگاه خودش را پیدا کند. در این صورت از بسیاری از این نوسانات و رانت های ایجاد شده جلوگیری می شود. وی در خاتمه تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین آسیب را از این شرایط داخلی و خارجی، تولیدکننده دیده و تولیدکننده در خط مقدم این چالش ها قرار گرفته است و این در حالی است که دولت باید تولید و تولیدکنندگان را حمایت نماید و خود مانعی برای آنها نباشد.