چیلان: سهم ۷۵ درصدی صادرات از سبد فروش فولاد کاوه جنوب کیش علیرغم تحریم ها

چیلان: سهم ۷۵ درصدی صادرات از سبد فروش فولاد کاوه جنوب کیش علیرغم تحریم ها : عنوان 
1398/02/21 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، فولاد کاوه جنوب کیش در سال گذشته از محل فروش محصولات فولاد ۳۲ هزار و ۸۵ میلیارد ریال درآمد کسب کرد که درمقایسه با درآمد ۱۸ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریالی سال ۹۶ رشد ۶۹ درصدی داشت. این شرکت در سال قبل یک میلیون و ۱۹ هزار تن شمش و یک میلیون و ۵۱۷ هزار تن آهن اسفنجی تولید کرده بود درحالی که تولید شمش سال ۹۶ حدود ۹۱۷ هزار تن و تولید آهن اسفنجی بالغ بر یک میلیون و ۵۸۱ هزار تن بود. “کاوه” در سال قبل به ترتیب ۷۲۷ هزار تن شمش صادر کرد که اگرچه درمقایسه با صادرات ۸۰۶ هزار تنی سال قبل کاهش داشته اما همچنان سهم قابل توجهی را از فروش شرکت به خود اختصاص داده است. در ترکیب فروش این شرکت فروش ۲۴۲ هزار تنی شمش در بازار داخل نیز دیده می شود درحالی که فروش داخلی شرکت در سال قبل ۱۰۲ هزار تن بود. شرکت سال قبل ۱۲۷ هزار تن آهن اسفنجی در داخل و ۳۰ هزار تن در بازار صادراتی فروخته و نیز ۱۰۲ هزار تن را در قالب فروش کارمزدی داشته است.