چیلان: رشد ۸۲ درصدی درآمد گل گهر از محل فروش کنسانتره و گندله

چیلان: رشد ۸۲ درصدی درآمد گل گهر از محل فروش کنسانتره و گندله : عنوان 
1398/02/21 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، گل گهر در سال گذشته ۱۴ میلیون و ۶۸۴ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۱۱ میلیون تن ۷۰۳ هزار تن گندله تولید کرد و در نهایت موفق به فروش ۱۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تن گندله و یک میلیون و ۴۸۹ هزار تن کنسانتره در بازار داخل و یک میلیون و ۱۸۵ هزار تن کنسانتره و ۶۵۳ هزار تن گندله در بازار صادراتی شده بود.