چیلان: تولید فولاد ایران به حدود ۲۴.۶ میلیون تن رسید

چیلان: تولید فولاد ایران به حدود ۲۴.۶ میلیون تن رسید : عنوان 
1398/02/21 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، بررسی آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می دهد که فولادسازان در سال ۹۷ بالغ بر ۲۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تن فولاد میانی تولید کردند که ۱۳ درصد از رقم ثبت شده از سال ۹۶ یعنی ۲۱ میلیون و ۸۸۴ هزار تن بالاتر است. به گزارش چیلان ، همچنین آمار تولید محصولات فولادی گویای رشد ۹ درصدی تولید و رسیدن آن از ۱۹ میلیون و ۷۷۶ هزار تن در سال ۹۶ به ۲۱ میلیون و ۵۷۲ هزار تن در سال گذشته است. از حدود ۲۵ میلیون تن تولید فولاد میانی سال گذشته ۱۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تن آن مربوط به بیلت و بلوم و ۱۰ میلیون و ۵۰۲ هزار تن آن اسلب بوده است که به ترتیب رشد ۲۲ درصد و ۳ درصد نسبت به سال ۹۶ داشته است. در بخش محصولات فولادی ۷ میلیون و ۹۴۳ هزار تن متعلق به ورق گرم، ۷ میلیون و ۸۲۶ هزار تن میلگرد، ۲ میلیون و ۵۳۸ هزار تن ورق سرد، یک میلیون و ۴۶۱ هزار تن ورق های پوششدار و یک میلیون و ۳۵ هزار تن تیرآهن بوده است. در تولید بیشتر محصولات فولادی رشد به ثبت رسیده و تنها افت ۸ درصدی در تولید تیرآهن و ۳ درصدی در ورق پوششدار به چشم می خورد. رشد تولید میلگرد ۲۵ درصد، ورق سرد ۱۰ درصد و ورق گرم نیز ۳ درصد بوده است. تولید آهن اسفنجی نیز با رشد ۱۷ درصد از ۲۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تن به ۲۶ میلیون و ۳۵۹ هزار تن رسیده است.