چیلان: صادرات ۸ میلیون تنی فولاد و محصولات فولادی در سالی که گذشت

چیلان: صادرات ۸ میلیون تنی فولاد و محصولات فولادی در سالی که گذشت : عنوان 
1398/02/21 : تاریخ انتشار
روند معکوس صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی به گزارش چیلان ، آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد در بخش صادرات تیز گویای افت ۲۹ درصدی صادرات فولاد میانی و درمقابل آن رشد ۸۴ درصدی محصولات فولادی بود. آمارها نشان می دهد در سال ۹۷ بالغ بر ۴ میلیون و ۸۹۹ هزار تن فولاد میانی و ۲ میلیون ۹۸۷ هزار تن انواع محصولات فولادی از کشور صادر شده است. سهم بیلت و بلوم از حجم صادرات فولاد میانی در سال گذشته ۶۷.۶ درصد معادل ۳ میلیون و ۳۱۴ هزار تن و اسلب یک میلیون و ۵۸۵ هزار تن بوده است. در بخش محصولات فولادی نیز میلگرد شاخه سهم ۲۸ درصدی و معادل ۸۳۶ هزار تنی در صادرات داشت که رشد ۱۸۶ درصدی نسبت به سال ۹۶ داشته است. حجم صادرات میلگرد کلاف هم با رشد ۱۶۷ درصدی از ۳۰۶ هزار تن به ۸۱۸ هزار تن رسیده است. صادرات ورق گرم بالای ۳ میلیمتر ۲۷ درصد افت داشته و ۴۲۰ هزار تن شده است. همچنین ۲ادرات تیرآهن با ۴۵ درصد رشد به ۲۴۴ هزار تن و ورق گرم زیر ۳ میلیمتر با ۹۸ درصد رشد به ۲۴۲ هزار تن رسیده است. صادرات ورق پوششدار هم که ۱۸۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بود از ۶۱ هزار تن ۱۷۲ هزار تن شده است. صادرات ورق سرد هم که درصد کمی از صادرات را به خود اختصاص داده از ۲۰ هزار تن به ۴۳ هزار تن رسیده است که رشد ۱۱۵ درصدی درمقایسه با سال ۹۶ داشت. صادرات آهن اسفنجی نیز با افت ۲۵ درصدی از ۷۱۳ هزار تن سال ۹۶ ۵۳۳ هزار تن در سال ۹۷ بوده است. افت قابل توجه واردات فولاد و محصولات فولادی در سال ۹۷ در بخش واردات هم باید گفت حجم واردات فولاد میانی و محصولات فولادی به ترتیب با ۴۵ درصد و ۵۸ درصد افت همراه بوده اند. واردات فولاد میانی به ۲۸ هزار تن و محصولات فولادی یک میلیون و ۲۶ هزار تن رسیده است درحالی که واردات فولاد میانی در سال ۹۶ ۵۱ هزار تن و محصولات فولادی ۲ میلیون و ۴۳۹ هزار تن بوده است. واردات اسلب به کشور در سال قبل هزار تن و بیلت و بلوم ۲۷ هزار تن بود. در حوزه محصولات فولادی، واردات ورق سرد نیز اگرچه کاهش ۶۱ درصدی داشته اما همچنان بیشترین سهم یعنی ۲۸۶ هزار تن را از واردات به خود اختصاص داده است. واردات ورق پوششدار هم همچنان بالاست و علیرغم کاهش ۳۹ درصدی به ۲۵۳ هزار تن رسیده است. حجم واردات ورق گرم زیر ۳ میلیمتر ۱۵۵ هزار تن و ورق گرم بالای ۳ میلیمتر ۱۹۹ هزار تن شده اس که هر دو افت را شاهد بودند و کاهش واردات ورق گرم بالای ۳ میلیمتر ۱۵ درصد و زیر ۳ میلیمتر ۸۱ درصد بود. در سال قبل ۲۷ هزار تن میلگرد شاخه و ۲۴ هزار تن تیرآهن و ۱۵ هزار تن نیز میلگرد کلاف وارد کشور شده است.