فصل اقتصاد: دستور وزارت صمت برای تداوم صادرات مقاطع طویل فولادی

فصل اقتصاد: دستور وزارت صمت برای تداوم صادرات مقاطع طویل فولادی : عنوان 
1398/02/23 : تاریخ انتشار
فصل اقتصاد - انجمن تولیدکنندگان فولاد اطلاعیه‌ای در خصوص فرایند صادرات مقاطع فولادی صادر کرد. به گزارش فصل اقتصاد ، انجمن تولیدکنندگان فولاد اطلاعیه‌ای در خصوص فرایند صادرات مقاطع فولادی صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: با پیگیری‌های انجام شده مقرر گردید تا زمانی که لیست واحدهای تولیدی یا نماینده رسمی آن‌ها که مجاز به صادرات هستند به گمرک ابلاغ نشده، فرآیند بررسی و تأیید کوتاژهای صادراتی مقاطع طویل فولادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تداوم می‌یابد.