کالاخبر: مصرف فولاد اروپا امسال کاهش می یابد

کالاخبر: مصرف فولاد اروپا امسال کاهش می یابد : عنوان 
1398/02/25 : تاریخ انتشار
کارخانه آرسلورمیتال پیش بینی کرده مصرف ظاهری فولاد در اروپا تا یک درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یابد، رکود صنایع تولیدی و افت تولید خودرو موجب شده تا سومین تولید کننده بزرگ فولاد دنیا چنین برآوردی داشته باشد. به گزارش «کالاخبر» به نقل از فولاد ایران، بازار اروپا هنوز به دلیل آمار بالای واردات با چالش روبروست و راهکارهای محافظتی اتحادیه اروپا به طور کامل اثر گذار نبوده است. ورق گرم در جنوب اروپا ۴۵۳ تا ۴۷۸ یورو هر تن درب کارخانه است در حالی که سه ماه نخست سال حدود ۴۶۹ تا ۴۹۶ یورو بود