خبر: ارزش صادرات بخش معدن به بیش از 500 میلیون دلار رسید

خبر: ارزش صادرات بخش معدن به بیش از 500 میلیون دلار رسید : عنوان 
1398/02/29 : تاریخ انتشار
ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در فروردین ماه امسال برپایه داده‌های آماری گمرک ایران به رقم افرون بر 503 میلیون دلار رسید و سهم 20 درصدی از کل صادرات غیر نفتی در این دوره را به خود اختصاص داد.برپایه بررسی جداول آماری تجارت خارجی، مجموع صادرات وزنی در مدت مورد بررسی چهار میلیون و 348 هزار تن ثبت شده که در مقایسه با عملکرد ماه مشابه پارسال رشد حدود 16 درصدی را از آن خود ساخت و سهم 51 درصدی از کل صادرات غیرنفتی را کسب کرد. سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) افزوده است، بررسی ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در فروردین ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال 97 گویای کاهش 17 درصدی است.بیشترین میزان وزنی دوره این گزارش مربوط به صادرات زنجیره سیمان (یک میلیون و 500 هزار تن)، سنگ آهن، کنسانتره و گندله (یک میلیون و 292 هزار تن)، زنجیره فولاد و محصولات فولادی (590 هزار تن)، انواع سنگ و محصولات مرتبط (358 هزار تن)، مس و محصولات پایین دستی (27 هزار تن) و زغال سنگ و کک (29 هزار تن) بود.سهم واردات بخش معدن و صنایع معدنی در ماه فروردین از نظر وزنی به رقم 222 هزار تن رسید که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته کاهش پنج درصدی را نشان می‌دهد.برپایه آمارهای مورد بررسی در فروردین ماه امسال، ارزش صادرات زنجیره فولاد حدود 224 میلیون دلار، سنگ آهن،‌ کنسانتره و گندله 81 میلیون دلار، مس 43 میلیون دلار، زنجیره سیمان 28.5 میلیون دلار و آلومینیوم هم برابر با 6.7 میلیون دلار ثبت شده است.همچنین میزان واردات از نظر ارزشی حدود 180 میلیون دلار بود که در مقایسه با آمار سال گذشته، 9 درصد کاهش یافت. بیشترین میزان واردات مربوط به زغال سنگ و کک (85 هزار تن)، زنجیره فولاد و محصولات مرتبط (49 هزار تن)، پودر آلومینا (31 هزار تن)، انواع فرو (10 هزار تن) و زنجیره روی (8 هزار تن) بود.