اقتصاد: درآمد فولاد هرمزگان به سه هزار و 700 میلیارد تومان رسید

اقتصاد: درآمد فولاد هرمزگان به سه هزار و 700 میلیارد تومان رسید : عنوان 
1398/02/31 : تاریخ انتشار
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فولاد هرمزگان جنوب دارای هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه و نزدیک به هزار و 800 میلیارد تومان بدهی در زمینه تولید اسلب، بریکت و آهک فعالیت دارد. فولاد هرمزگان در بازار داخلی و صادراتی فعالیت دارد. در سال 97، بیش از 840 هزار تن فروش در بازار داخلی و 582 هزار تن در بازار صادراتی داشته که نرخ‌گذاری محصولات در بازار داخل و خارج براساس نرخ‌های جهانی می‌باشد. محصول اصلی شرکت اسلب می‌باشد که نزدیک به 98 درصد از درآمد شرکت از محل فروش این محصول می‌باشد. میانگین نرخ فروش اسلب در بازار داخلی برای هر تن، دو میلیون و 740 هزار تومان و در بازار صادراتی دو میلیون و 615 هزار تومان به ازای هر تن می‌باشد. فولاد هرمزگان در سال 97 مبلغ سه هزار و 726 میلیارد تومان درآمد عملیاتی ساخته است که مبلغ بهای تمام شده شرکت دو هزار و 732 میلیارد تومان می‌باشد. نسبت هزینه به درآمد فولاد هرمزگان در سال 96، نزدیک به 83 درصد بوده که این نسبت در سال 97 به 73درصد رسید. به عبارتی بهبود حاشیه سود شرکت را نشان می‌دهد.حاشیه سود خالص فولاد هرمزگان به 44 درصد رسید سود عملیاتی شرکت از 451 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 315 درصدی به یک هزار و 872 میلیارد تومان افزایش یافت. افزایش درآمد عملیاتی، افزایش سایر درآمدهای عملیاتی به مبلغ هزار میلیارد تومان موجب شده است سود عملیاتی فولاد هرمز بیش از هزار و 400 میلیارد تومان رشد داشته باشد. سود خالص شرکت از از 377 میلیارد تومان با رشد 339 درصدی به هزار و 659 میلیارد تومان رسیده است. عدم تغییر در هزینه مالی، افزایش سایر هزینه‌های غیر عملیاتی و افزایش مالیات بر درآمد شرکت موجب شده است سود خالص شرکت نسبت به سود عملیاتی رشد کمتری داشته باشد با این وجود شاهد رشد بیش از هزار و 200 میلیارد تومان فولاد هرمز در سال 97 بوده‌ایم. حاشیه سود خالص فولاد هرمز از 13 درصد در سال 96 به 44 درصد در سال 97 رسیده است. افزایش درآمد و سود شرکت موجب شده است فولاد هرمز سود خالص قابل توجهی برای هر سهم پیش‌بینی نماید. فولاد هرمزگان در سال 96 سود خالص 252 ریالی برای هر سهم در نظر گرفته است که در سال 97 این مبلغ با رشد 339 درصدی به هزار و 106 ریال رسیده است. فولاد هرمزگان در سال 96، یک میلیون و 640 هزار تن فروش داشته که این مقدار فروش در سال 97 به یک میلیون و 422 هزار تن رسیده است. در واقع شاهد، کاهش 218 هزار تنی در مقدار فروش شرکت می‌باشیم اما به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات شرکت درآمد شرکت رشد قابل توجهی داشته است. قیمت اسلب 58 درصد افزایش یافت نرخ فروش اسلب در سال 96 مبلغ یک میلیون و 723 هزار تومان در هر تن بوده که در سال 97 با رشد 58 درصدی به دو میلیون و 197 هزار تومان در هر تن رسیده است. همچنین اسلب صادراتی از یک میلیون و 706 هزار تومان در هر تن به دو میلیون و 615 هزار تومان در هر تن رسیده است. بنابراین علی‌رغم کاهش مقدار فروش فولاد هرمز، به دلیل افزایش چشمگیر نرخ فروش محصولات درآمد شرکت افزایش یافت. فولاد هرمزگان درآمد چهار هزار میلیارد تومانی می‌سازد براساس پیش‌بینی شرکت، مقدار فروش فولاد هرمز به یک میلیون و 500 هزار تن در سال 98 می‌رسد. همچنین شرکت برای سال 98 بودجه چهار هزار و 288 میلیارد تومانی در نظر دارد. اما می‌توان برای محقق شدن بودجه برآوردی شرکت، تنش‌های تجاری چینی و آمریکا، کاهش قیمت فلزات در بازار جهانی، مشکلات در فروش صادراتی به دلیل تحریم‌ها اشاره کرد که روند محقق شدن بودجه پیش‌بینی شده را دشوار می‌کند.