اکوفارس: سود ۱۵۴۰ میلیارد تومانی فولاد هرمزگان در سال ۹۷

اکوفارس: سود ۱۵۴۰ میلیارد تومانی فولاد هرمزگان در سال ۹۷ : عنوان 
1398/03/04 : تاریخ انتشار
به گزارش روابط‌عمومی فولاد هرمزگان، سیدعبدالحمید بحرینی افزود: سود هر سهم شرکت، رشد ۳۳۹ درصدی را نسبت به دوره مشابه قبلی نشان می‌دهد و بر این اساس سود هر سهم «هرمز» در دوره مشابه قبلی تنها ۲۵۲ ریال بوده است.وی افزود: درآمدهای عملیاتی «هرمز» طی سال مالی گذشته با رشد ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی همراه بوده و از ۷/ ۲۷۴۸ میلیارد تومان به رقم ۳۷۲۶ میلیارد تومان رسیده است. بحرینی تصریح کرد: سود ناخالص رشد ۱۰۴ درصدی داشته و از رقم ۳/ ۴۸۸ میلیارد تومان به ۹/ ۹۹۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در نتیجه سود عملیاتی با رشد ۳۱۵ درصدی از ۳/ ۴۵۱ میلیارد تومان به ۴/ ۱۸۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته و سود خالص نیز با رشد ۳۳۹ درصدی از ۸/ ۳۷۷ میلیارد تومان به ۱/ ۱۶۵۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.وی با اشاره به اینکه براساس اطلاعات ترازنامه‌ای منتشر شده، دارایی‌های جاری «هرمز» با رشد ۱۵۵ درصدی از ۱۵۰۲ میلیارد تومان در پایان اسفند ۹۶ به ۶/ ۳۸۳۶ میلیارد تومان در دوره مالی منتهی به اسفند سال ۹۷ افزایش یافته، خاطرنشان کرد: طی همین دوره دارایی‌های غیر جاری کاهش ۳ درصدی داشته است.بحرینی با اشاره به وضعیت دارایی‌ها نیز گفت: در مجموع دارایی‌ها با رشد ۸۸ درصدی مبلغ ۹/ ۴۹۰۷ میلیارد تومان گزارش شده و در مقابل مجموع بدهی‌ها با افزایش ۶۰ درصدی ۸/ ۱۷۷۳ میلیارد تومان گزارش شده است، بنابراین نسبت جاری این شرکت در وضعیت بسیار مناسبی به سر برده و حکایت از توانمندی عالی این شرکت در عمل به تعهدات خود دارد.