کالاخبر: رشد صادرات فولاد روسیه در سه ماه نخست ۲۰۱۹

کالاخبر: رشد صادرات فولاد روسیه در سه ماه نخست ۲۰۱۹ : عنوان 
1398/03/05 : تاریخ انتشار
به گزارش «کالاخبر» به نقل از فولاد ایران، همچنین قابل ذکر است روسیه در ماه مارس حدود ۳۹۸.۵ هزار تن مقاطع فولادی صادر کرد که رشد ۳۲ درصدی نسبت به فوریه داشته است. صادرات ورق ماه مارس نیز ۱۲.۴ درصد رشد ماهانه داشت ولی در سه ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد کاشه یافته و حدود ۲.۸ میلیون تن ثبت شد