چیلان: رشد ۱۰۱ درصدی درآمد فروش آهن و فولاد ارفع در ۲ ماهه اول امسال

چیلان: رشد ۱۰۱ درصدی درآمد فروش آهن و فولاد ارفع در ۲ ماهه اول امسال : عنوان 
1398/03/13 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، آهن و فولاد ارفع تا پایان اردیبهشت ماه موفق به تولید بیش از ۱۴۸ هزار تن آهن اسفنجی و ۱۴۶ هزار تن شمش فولاد شده بود. فروش این شرکت نیز درمجموع ۱۱۵ هزار تن شمش بود که ۹۳ هزار تن شمش داخلی و حدود ۲۲ هزار تن شمش صادراتی بوده است. آمارها نشان می دهد تولید شمش شرکت در سال قبل رشد چشمگیری داشت چراکه تولید شمش شرکت در دو ماهه اول پارسال ۱۲۱ هزار تن بود اما در بخش آهن اسفنجی رشد نسبتا کم بو چراکه تولید این محصول در مدت مشابه سال قبل نیز حدود ۱۴۸ هزار تن بود. فروش این شرکت نیز تا پایان اردیبهشت ۹۷ درمجموع حدود ۹۴ هزار تن بود که ترکیب آن شامل ۶۴ هزار تن شمش صادراتی و ۳۰ هزار تن داخلی بوده است. این امر نشان دهنده آن است که جهت گیری ارفع در فروش تغییر کرده و اگرچه در سال قبل صادرات سهم ۶۸ درصدی از فروش شرکت داشته اما امسال فروش داخلی سهم قابل توجه تری یعنی ۸۱ درصد از کل فروش را به خود اختصاص داده بود. ارفع شمش داخلی را در دو ماهه امسال به طور میانگین ۳۸۴۷ تومان در بازار داخل و ۳۷۵۳ تومان در بازارهای صادراتی فروخته است درحالی که نرخ فروش مدت مشابه سال قبل برای شمش داخلی ۲۱۶۷ تومان و صادراتی ۲۰۶۹ تومان بوده است