چیلان: رشد ۳ درصدی تولید فولاد میانی کشور تا پایان فروردین

چیلان: رشد ۳ درصدی تولید فولاد میانی کشور تا پایان فروردین : عنوان 
1398/03/13 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، آمارهای منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فولاد نشان می دهد، کل تولید فولاد و محصولات فولادی در فرودین ۹۸ به ترتیب ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار تن و یک میلیون و ۶۶۸ هزار تن بود. تولید فولاد میانی تنها رشد ۳ درصدی را به ثبت رسانده اما رشد تولید محصولات فولادی ۱۶ درصد گزارش شده است. آمارها نشان می دهد در اولین ماه از سال قبل ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار تن فولاد میانی و یک میلیون و ۴۳۲ هزار تن محصولات فولادی در کشور تولید شده بود. گفتنی است از مجموع ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار تن فولاد میانی تولید شده تا پایان فروردین ماه یک میلیون و ۲۴۷ هزار تن سهم بیلت و بلوم است که رشد ۱۶ درصدی پیدا کرده درحالی که تولید اسلب با افت ۱۰ درصد به ۹۳۰ هزار تن رسیده است. تولید محصولات فولادی هم که درمجموع یک میلیون و ۶۶۸ هزار تن بود شامل ۹۰۵ هزار تن مقاطع تخت فولادی و ۷۶۳ هزار تن مقاطع طویل فولادی بود. تولید مقاطع تخت در مدت مذکور رشد ۱۸ درصدی داشته و رشد تولید مقاطع طویل ۱۵ درصد بوده است. از میان ۹۰۵ هزار تن مقاطع طویل، ۷۸۶ هزار تن ورق گرم، ۲۰۷ هزار تن ورق سرد و ۱۳۷ هزار تن ورق پوششدار بود که به ترتیب رشد ۱۴ درصد، ۲۰ درصد و ۴۹ درصد نسبت به فرودین پارسال داشتند. همچنین از ۷۶۳ هزار تن مقاطع طویل تولید شده در کشور ۵۹۱ هزار تن میلگرد، ۱۰۹ هزار تن تیرآهن و ۶۳ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع بوده است. در این بین رشد تولید میلگرد ۲۳ درصد و تیرآهن ۳۱ درصد بود درحالی که تولید نبشی و ناودانی افت ۳۷ درصدی داشت. تولید آهن اسفنجی نیز در مدت مذکور با رشد ۱۴ درصدی از ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار تن به ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار تن رسید