چیلان: افت چشمگیر صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی

چیلان: افت چشمگیر صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی : عنوان 
1398/03/13 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، فولادسازان در فروردین ماه امسال درمجموع ۳۹۲ هزار تن فولاد میانی صادر کرده اند که ۲۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. از این میزان ۲۸۴ هزار تن بیلت و بلوم و ۱۰۸ هزار تن اسلب بوده است که افت صادرات اسلب چشمگیرتر و حدود ۴۱ درصد بود درحالی که کاهش صادرات بلوم و بیلت ۹ درصد گزارش شده است. فولادسازان همچنین در این مدت ۷۷ هزار تن مقاطع طویل فولادی و ۳۲ هزار تن مقاطع تخت فولادی و در مجموع ۱۰۹ هزار تن محصول فولادی از کشور صادر کردند. افت صادرات محصولات فولادی درمجموع ۸ درصد گزارش شده و درحالی که مقاطع طویل رشد ۱۷ درصدی را در صادرات شاهد بودند اما صادرات مقاطع تخت فولادی افت ۴۰ درصد داشته است. در میان محصولات طویل فولادی سهم صادرات میلگرد کلاف ۴۰ هزار تن، میلگرد شاخه ۲۸ هزار تن، تیرآهن ۶ هزار تن و نبشی و ناودانی ۳ هزار تن بود که صادرات میلگرد کلاف رشد ۴۳ درصد و میلگرد شاخه ۸ درصد بود درحالی که صادرات تیرآهن و نبشی و ناودانی هر دو افت ۲۵ درصدی داشتند. در بخش صادرات مقاطع تخت نیز صادرات ورق گرم بالای ۳ میلیمتر با افت ۵۹ درصدی به ۱۷ هزار تن رسید که البته علیرغم کاهش حجم صادرات، همچنان سهم این محصول در سبد صادراتی محصولات تخت کشور بالاست. صادرات ورق گرم زیر ۳ میلیمتر اما با رشد ۲۰ درصدی به ۱۲ هزار تن رسید. صادرات ورق سرد و پوششدار نیز به ترتیب با رشد ۲۵ درصد و ۱۰۰ درصد رشد به هزار و دو هزار تن رسیدند. صادرات آهن اسفنجی کشور هم در فروردین امسال با افت ۱۰ درصدی از ۴۹ هزار تن به ۴۴ هزار تن رسیده است. واردات فولاد میانی صفر بود/ واردات محصولات فولادی افت ۵۵ درصدی یافت آما انجمن نشان می دهد واردات فولاد میانی در نخستین ماه از سال ۹۸ صفر بوده است و واردات محصولات فولادی با افت ۵۵ درصدی به ۲۹ هزار تن رسیده است. واردات مقاطع تخت فولادی با افت ۵۸ درصدی به ۲۳ هزار تن رسید و واردات مقاطع طویل فولادی با افت ۲۵ درصدی ۶ هزار تن شد. واردات ورق گرم بالای ۳ میلیمتر با رشد ۱۳۰۰ درصدی ۱۴ هزار تن شد اما سایر مقاطع تخت فولادی افت واردات را شاهد بودند. افت واردات ورق گرم زیر ۳ میلیمتر ۱۰۰ درصد، ورق سرد ۸۳ درصد و ورق پوششدار ۶۷ درصد بوده است. در فروردین ماه واردات ورق سرد ۴ هزار تن و ورق پوششدار ۵ هزار تن بوده است. واردات مقاطع طویل فولادی هم با ۲۵ درصد افت ۶ هزار تنی شد که ۳ هزار تن آن نبشی و ناودانی، ۲ هزار تن تیرآهن و ۵۰۰ تن میلگرد شاخه بوده است. اگرچه واردات تیرآهن رشد ۱۰۰ درصدی داشت اما واردات میلگرد شاخه افت ۵۵ درصدی، میلگرد کلاف افت ۱۰۰ درصدی و نبشی و ناودانی ۲۵ درصدی داشته است.