چیلان: سهم ۵۴ درصدی مقاطع تخت از تولید محصولات فولادی

چیلان: سهم ۵۴ درصدی مقاطع تخت از تولید محصولات فولادی : عنوان 
1398/03/13 : تاریخ انتشار
در بحث تولید سهم ورق گرم همچنان در تولید بالاست و سهم ۴۱.۵ درصدی را به خود اختصاص داده است. سهم تولید میلگرد نیز ۳۱.۲ درصد گزارش شده و سهم ورق سرد ۱۰.۹ درصد می باشد. همچتین سهم ورق پوششدار از تولید ۷.۲ درصد و تیرآهن ۵.۸ درصد می باشد. در حوزه صادرات سهم فولاد میانی از صادرات ۷۱.۹ درصد، میلگرد ۱۲.۵ درصد، آهن اسفنجی ۸.۱ درصد، ورق گرم ۵.۳ درصد، ورق پوششدار ۰.۴ درصد و ورق سرد ۰.۲ درصد است. در بخش واردات هم سهم واردات ورق گرم همچنان چشمگیر و حدود ۴۹.۱ درصد است. سهم ورق پوششدار ۱۷.۵ درصد، ورق سرد ۱۴ درصد، تیرآهن ۷ درصد و میلگرد ۱.۸ درصد می باشد.