تعادل: رشد 11 درصدی تولید محصولات نورد سرد

تعادل: رشد 11 درصدی تولید محصولات نورد سرد : عنوان 
1398/03/19 : تاریخ انتشار
با همت کارکنان سختکوش ناحیه نورد سرد در دوماهه اول سال «رونق تولید»، میزان تولید محصولات سرد در این ناحیه با 11 درصد رشد در دوماهه اول سال جاری به 274 هزار تن رسید. مدیر ناحیه نورد سرد ضمن اعلام این خبر گفت: محصولات پوشش‌دار به‌طور متوسط 4 درصد رشد داشته و تولید آن به 70 هزار تن طی دوماهه ابتدایی سال جاری رسیده است. ضمن اینکه میزان تولید محصول قلع‌اندود به رشد قابل توجه 9 درصد رسیده است. سید‌مهدی نقوی از کاهش توقفات خطوط ناحیه نورد، افزایش تن بر ساعت تولید، بهبود برنامه‌ریزی تولید و حمل محصول به عنوان مهم‌ترین دلایل کسب این رکورد یاد کرد. وی افــــــزود: باتوجـــــه به اختــــــلاف قیمت محصولات داخلی و مشابه خارجی، تولید حداکثری محصولات کیفی در سال 98 به منظور تأمین نیاز مشتریان پایین‌دست در دستور کار ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه قرار گرفت.