کالاخبر: بازار های فولاد در تعطیلات

کالاخبر: بازار های فولاد در تعطیلات : عنوان 
1398/03/19 : تاریخ انتشار
سنگ آهن به گزارش «کالاخبر»، سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین هفته گذشته تا ۲ دلار افت داشت و به حدود ۹۸ دلار هر تن خشک سی اف آر رسید. در کل بازار فولاد چین نزولی بود و جو بازار سنگ آهن را نیز منفی کرد. البته تقاضا برای سنگ آهن خلوص بالا هنوز نسبتا مطلوب است و موجودی بنادر چین تا ۲.۴ میلیون تن افت هفتگی داشته است. در بازار سنگ آهن صادراتی ایران بنا بر گزارش یومتال،آخرین قیمت ها دوشنبه گذشته برای سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد ۵۲.۴ دلار هر تن فوب ثبت شد که ۴ دلار از آخرین قیمت هفته قبل پایین تر بود. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص ۶۱ درصد ایران نیز از ۵۴.۸ دلار به ۵۰.۸ دلار هر تن فوب کاهش یافت. قراضه تعطیلات عید فطر بازار قراضه ترکیه را در ثبات نگه داشت و قیمت قراضه سنگین خلوص ۲۰-۸۰ وارداتی ۲۹۷ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. قراضه آ۳ وارداتی به ترکیه نیز ۲۸۷ دلار هر تن سی اف آر و در ثبات بود. بازار منتظر اتمام تعطیلات و روشن تر شدن روند بازار میلگرد ترکیه است. مشخص نیست افزایش قیمت های اخیر که بیشتر جنبه روانی داشته نه تقاضای واقعی، پایدار خواهد بود یا نه. قراضه سنگین وارداتی به شرق آسیا نیز حدود ۳۱۲ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. هفته گذشته قراضه سنگین کلاس ۲ صادراتی ژاپن در ۲۷۷ دلار هر تن فوب در ثبات بود. همچنین در بازار داخلی آمریکا قراضه خرد شده حدود ۸ دلار افت داشت و ۲۶۶ دلار هر لانگ تن ثبت شد. بیلت هفته گذشته بیلت صادراتی چین با ثبات بود و ۴۷۳ دلار هر تن فوب ثبت شد. آخرین قیمت بیلت در بازار داخلی چین حدود ۵۰۹ دلار هر تن درب انبار ثبت شد در حالی که هفته قبل تا ۵۱۷ دلار بود. بیلت صادراتی سی آی اس نیز از ۴۳۳ دلار هفته قبل به ۴۲۸ دلار هر تن فوب رسید. همچنین بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا کمی افت داشت و از ۴۵۵ تا ۴۶۰ دلار به ۴۵۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. بیلت صادراتی ترکیه از ۴۵۰ تا ۴۶۰ دلار یک هفته قبل به ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار هر تن فوب کاهش یافته است. در بازار داخلی آن نیز قیمت بیلت ۴۴۰ تا ۴۴۵ دلار هر تن درب کارخانه بود در حالی که یک هفته قبل تا ۴۵۵ دلار قیمت داده می شد. مقاطع میلگرد صادراتی چین ۳ دلار افت هفتگی داشت و ۵۱۷ دلار هر تن فوب شنیده شد. در بازار داخلی آن نیز قیمت میلگرد افت داشت و ۵۵۶ تا ۵۶۹ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. میلگرد صادراتی سی آی اس ۴۶۸ دلار هر تن فوب بود که تغییری نسبت به هفته قبل نداشت. میلگرد صادراتی ترکیه از ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار به ۴۶۵ تا ۴۸۰ دلار هر تن فوب رسید و بازار منتظر اتمام تعطیلات عید فطر و روشن تر شدن روند قیمت هاست. در بازار داخلی اروپا میلگرد در ۵۱۵ یورو هر تن درب کارخانه در ثبات بود. میلگرد داخلی آمریکا نیز ۶۹۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه و ثابت بود. در بازار صادرات ترکیه میلگرد ۴۷۸ دلار هر تن فوب ثبت شد که به دلیل تعطیلات عید فطر فعالیتی نداشت. ورق در بازار صادرات چین ورق گرم هفته گذشته ۵ دلار ارزان تر شد و ۴۹۳ تا ۵۰۳ دلار هر تن فوب ثبت شد. یک ماه اخیر قیمت تا ۳۰ دلار افت داشته است. در بازار داخلی ورق گرم تا ۱۴ دلار افت داشت و ۵۴۸ تا ۵۵۷ دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار صادرات دریای سیاه نیز ورق گرم ۴۸۳ دلار هر تن فوب ثبت شد که ۳ دلار هر تن بهبود هفتگی داشت و نسبت به یک ماه قبل تا ۱۰ دلار بالا رفته است. در بازار داخلی آمریکا ورق گرم از ۵۸۳ دلار به ۵۷۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه کاهش داشت. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم با رشد ۷ یورویی۴۹۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.