می متالز: افت دسته جمعی محصولات فولادی به جز سنگ آهن

می متالز: افت دسته جمعی محصولات فولادی به جز سنگ آهن : عنوان 
1398/04/01 : تاریخ انتشار
سنگ آهن به گزارش می متالز، قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد هفته گذشته رشد چشمگیری داشت و از ۱۱۱ دلار به ۱۱۸ دلار هر تن خشک سی اف آر رسید. محدودیت عرضه در کوتاه مدت ادامه دارد و بازار سنگ آهن را در اوج ۵ سال اخیر نگه داشته است.موجودی بنادر نیز کاهش داشت و امید ها نسبت به مذاکرات امریکا و چین بیشتر شده بود همه این عوامل بازار را بالا نگه داشت. ولی این قیمت ها هزینه تولید فولادسازان چینی را بالا برده از این رو به دنبال سنگ آهن خلوص پایین نیز بودند. در بازار سنگ آهن صادراتی ایران بنا بر گزارش یومتال، آخرین قیمت ها برای سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد حدود ۱۰ دلار رشد داشته ۶۲.۷ دلار هر تن فوب و سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص ۶۱ درصد ایران نیز ۶۱.۱ دلار هر تن فوب شد که بیشتر از ۱۰ دلار بهبود داشت. قراضه علی رغم رونق بازار سنگ آهن، بازار قراضه هفته گذشته را در رکود به سر برد. تقاضا بهتر شده ولی افت قیمت عرضه کننده ها را عقب نشانده است. قراضه سنگین وارداتی خلوص ۲۰-۸۰ نیز ۲۷۸.۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که نسبت به هفته قبل بیشتر از ۱۰ دلار افت داشت. در بازار داخلی آمریکا قراضه خرد شده در ۲۶۶ دلار هر لانگ تن ثبات داشت.در شرق آسیا قراضه سنگین کلاس ۲ صادراتی ژاپن حدود ۲۶۶ دلار هر تن فوب شنیده شد که ۱۱ دلار افت داشت. بیلت هفته گذشته قیمت بیلت در بازار نقدی چین ۳ دلار افت داشت و ۵۰۴ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. بیلت صادراتی چین نیز ۴۶۰ دلار هر تن فوب بود که ۱۳ دلار افت قیمت هفتگی را تجربه کرد. بیلت صادراتی سی آی اس تا ۱۰ دلار ارزان تر شد و ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار هر تن فوب شنیده شد. در آسیا بیلت سی آی اس ۴۵۰ تا ۴۶۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که ۵ دلار افت هفتگی داشته البته خریداران به دنبال ۱۰ دلار ارزان تر بودند. در ترکیه رکود بازار قراضه بیلت را پایین آورد. بیلت صادراتی تا ۱۵ دلار افت داشت و ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار هر تن فوب شد. در بازار داخلی نیز تا ۵ دلار افت قیمت مشاهده شد و در بازار واردات قیمت درخواستی ترکیه تا ۴۲۰ دلار و پیشنهاد سی آی اس ۴۳۰ دلار هر تن سی اف آر بود. مقاطع میلگرد صادراتی چین هفته گذشته ۳ دلار ارزان تر شده و ۵۰۴ دلار هر تن فوب ثبت شد. میلگرد صادراتی سی آی اس در ۴۷۰ دلار هر تن فوب در ثبات بود. در بازار صادرات ترکیه میلگرد ۸ دلار افت داشت و ۴۶۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. در بازار داخلی آن نیز میلگرد ۴۶۵ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد که ۱۰ دلار افت قیمت هفتگی داشت. در بازار داخلی اروپا میلگرد از ۵۱۴ یورو به ۴۹۷ یورو هر تن درب کارخانه کاهش یافت. میلگرد داخلی امریکا نیز از ۶۹۵ دلار به ۶۸۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه کاهش یافت. ورق هفته گذشته ورق گرم صادراتی چین ۱۵ دلار افت داشت و ۴۸۵ دلار هر تن فوب شد. قیمت نسبت به یک ماه قبل تا ۳۰ دلار ارزان تر شده است. ورق گرم سی آی اس ۵ دلار ارزان تر شده و ۴۷۸ دلار هر تن فوب ثبت شد. ورق گرم صادراتی ترکیه ۵۰۰ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب حمل آگوست ثبت شد ولی تقاضا کم بود. در بازار داخلی آن قیمت ورق گرم ۵۲۵ دلار هر تن درب کارخانه بود و خریداران به دنبال تخفیف بیشتر بودند. در بازار داخلی امریکا ورق گرم از ۵۴۳ دلار به ۵۳۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه کاهش داشت. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم یک یورو ارزان تر شده ۴۸۵ یورو هر تن درب کارخانه شد.