نصف جهان: فولاد مبارکه، واحد برتر همايش «سازگاري با کم آبي» شد

نصف جهان: فولاد مبارکه، واحد برتر همايش «سازگاري با کم آبي» شد : عنوان 
1398/04/10 : تاریخ انتشار
در نشست و نمايشگاه تخصصي «سازگاري با کم‌آبي» که طي سه روز در تهران برگزار شد، بر اساس ارزيابي‌هاي کميته تخصصي معدن و صنايع معدني کشور، شرکت فولاد مبارکه شايسته دريافت عنوان «واحد برتر در زمينه سازگاري با کم‌آبي» شناخته شد و لوح تقدير اين آيين را به خود اختصاص داد. جواد نيلي، مدير ارشد خدمات فني و پشتيباني فولاد مبارکه پس از دريافت اين لوح تقدير گفت: شرکت فولاد مبارکه با سرمايه‌گذاري‌هاي هوشمندانه‌اي که از سال‌هاي 90 تاکنون در حوزه مصرف بهينه آب انجام داده است، به دستاوردهاي ارزشمندي در زمينه به‌کارگيري پساب‌هاي تصفيه‌شده صنعتي کارخانه و پساب‌هاي شهري شهرستان‌هاي مجاور شرکت در خطوط توليد دست‌يافته است که در سطح دنيا کم‌نظير است. پنيلي گفت: بحران تأمين آب و تغييرات اقليمي که دامنگير قسمت‌هاي وسيعي از کره زمين شده است، محرک توسعه راهکارها و فناوري‌هاي پيشرفته براي سازگاري با اين شرايط شده است. مدير ارشد خدمات فني و پشتيباني فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: طي اين نشست، نتايج اقدامات و تلاش‌هاي عوامل پيشرو در زمينه سازگاري با کم‌آبي با اهداف ذيل ارائه و در ميان تمامي شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشته شد: شناسايي طرح‌هاي موفق در سطح کشور که منجر به کاهش مصرف و تلفات آب و کاهش آلودگي منابع آبي با نهادينه کردن عادت متناسب با کم‌آبي شده است؛ شناسايي ظرفيت‌هاي مناسب در صنايع مختلف آب شرب و کشاورزي؛ مديريت منابع آب در توسعه ظرفيت‌هاي بومي؛ اشتراک تجارب و توسعه گفتمان اجتماعي فراگير در مورد سازگاري با کم‌آبي.