نرخ باکس: اعتراض سهامداران گل‌گهر به ارزان فروشی گندله

نرخ باکس: اعتراض سهامداران گل‌گهر به ارزان فروشی گندله : عنوان 
1398/04/10 : تاریخ انتشار
در مجمع عمومی گل‌گهر، برخی سهامداران نسبت به فروش گندله زیر قیمت (فوب بندرعباس ۱۲۰۰ تومان)، به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان اعتراض کردند و خواستار پاسخگویی مدیرعامل شدند. به گفته سهامداران حقیقی، سه تن از اعضای هیات مدیره گل‌گهر از فولاد مبارکه هستند به همین دلیل گندله را زیر قیمت بورس و به نرخ ۸۰۰ تومان به فولادی‌ها می‌فروشند. ملارحمان، مدیرعامل گل گهر در پاسخ به سهامداران، گفت: دولت مواد اولیه را به نرخ دولتی به ما می‌دهد و بر همین اساس به معدنی‌ها تکلیف می‌کند که گندله را ۸۰۰ تومان به فولادی‌ها بفروشیم و نرخ را در کل چرخه مدیریت می‌کند. وی افزود: از زمانی که به عنوان مدیرعامل گل گهر انتخاب شدم، مدیران فولاد مبارکه را تکلیف کردم که بدهی‌های این شرکت به گل‌گهر را صفر کنند و حتی ۲۰ درصد از میزان خرید یک ساله گندله را جلوتر بپردازند. مدیرعامل گل‌گهر قول داد که برای افزایش ارزش سهام این شرکت در بازار سرمایه تلاش خواهد کرد. در پایان مجمع، مقرر شد شرکت به ازای هر سهم ۱۰۸ تومان سود نقدی بین سهامداران تقسیم کند.