می متالز: آمریکا میزان تعرفه آنتی دامپینگ واردات مفتول از فولادساز مکزیکی را کاهش می دهد

می متالز: آمریکا میزان تعرفه آنتی دامپینگ واردات مفتول از فولادساز مکزیکی را کاهش می دهد : عنوان 
1398/04/10 : تاریخ انتشار
به گزارش می متالز، پس از اتمام تحقیقات وزارت بازرگانی آمریکا، میانگین نهایی نرخ تعرفه ها در نهایت برای شرکت Deacero حدود ۳.۹۴ درصد تعیین شد، که کمتر از ۱۷.۶۵ درصد تعرفه ای است که پیش از این و در نوامبر ۲۰۱۸ تعیین شده بود. دوره تحقیق از اول اکتبر ۲۰۱۶ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ ادامه داشت.