معدن24: معدن، همچنان پیشتاز رشد است؛ افزایش سهم معدن از اقتصاد در سال 97

معدن24: معدن، همچنان پیشتاز رشد است؛ افزایش سهم معدن از اقتصاد در سال 97 : عنوان 
1398/04/10 : تاریخ انتشار
مرکز آمار ایران گزارشی از جزئیات سهم بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی اعلام کرد که در آن جایگاه معدن در اقتصاد ارتقاء یافته است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران سهم معادن از تولید ناخالص داخلی از 1.3درصد سال 96 به 1.4 درصد در پایان سال 97 رسیده است. این امر حکایت از رشد 7درصدی محصول ناخالص بخش معادن دارد. ارزش (مقدماتی) تولیدات این حوزه به 96 هزار میلیارد و 680 رسید. در این گزارش که سال 1390 به عنوان سال پایه در نظر گرفته است حوزه استخراج نفت و گاز از سهم 21.6درصدی به 19.6 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این سهم حوزه صنعت نیز از 12.3درصدی سال 96 به 12.1درصد در پایان سال گذشته رسیده است. طبق این گزارش گروه صنایع و معادن که متشکل از نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق و ساختمان است شاهد کاهش سهم در تولید ناخالص داخلی از 45.1 به 42.9درصد بوده است. یکی از نکات قابل توجه این گزارش رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت از 78.14 به 80.4درصد است. ارزش تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از 5.7 میلیون میلیارد ریال اعلام شده است.