معدن24: جلسه پیگیری فعالسازی معادن سیستان و بلو چستان

معدن24: جلسه پیگیری فعالسازی معادن سیستان و بلو چستان : عنوان 
1398/04/17 : تاریخ انتشار
استارت احیا معادن‌ آهن پلاسری سیستان و بلو چستان جلسه پیگیری و هماهنگی فعال سازی معاد‌ن استان سیستان و بلوچستان با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی استان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان و سید رضا عظیمی مجری طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در محل سازمان صمت استان تشکیل شد . سید رضا عظیمی گفت : تامین زمین برای احداث واحد فرآوری و صدور جواز تاسیس برای ادامه کار فرآوری معادن آهن پلاسری منطقه بزمان با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی از مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.