خبرآنلاین: جلسه کمیته هم افزایی شرکت فولاد خوزستان و فولاد اکسین

خبرآنلاین: جلسه کمیته هم افزایی شرکت فولاد خوزستان و فولاد اکسین : عنوان 
1398/04/17 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان:این جلسات جهت بررسی عملکرد کمیته هم افزائی در خصوص همسوسازی اقدامات استراتژیک و تولیدی این دو شرکت تشکیل و طبق گزارش ارایه شده مشخص گردید، اقدامات انجام شده در زمینه بازنگری اسناد استراتژیک و همسوئی طرحهای توسعه دو مجموعه و افزایش زمینه های همکاری جهت تولید اسلب و ورق های مورد نیاز بازار، فعالیتهای جامع و کاملی انجام گردیده است. در پایان نیز طبق اظهار نظر دکتر عرفانیان این سطح از همکاری و هم افزائی در جهت منافع مشترک دو شرکت در این مدت کم سابقه و پربار بوده و جهت ادامه مسیر در زمینه مسائل فرایندی؛ طرحهای توسعه و سبدهای تولید ورق های خاص نظرات خود را بیان نمودند که مقرر گردید در جلسات آتی موارد مذکور مورد پیگیری قرار گیرد.