چیلان: پیدا شدن دلار ۹ هزار تومانی فولادی در وزارت صمت!

چیلان: پیدا شدن دلار ۹ هزار تومانی فولادی در وزارت صمت! : عنوان 
1398/04/17 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، تغییر فرمول قیمت پایه در جلسه اخیر ستاد اصلی تنظیم بازار مطرح شده و به کمیته تخصصی فولاد که شامل نمایندگان انجمن، وزارت صمت، سازمان حمایت و بورس کالا می باشد ارجاع شده بوده و اگرچه قرار بود با هماهنگی این چهار ضلع، نرخ های پایه تعیین گردد ولی گویا وزارت صمت در اقدامی ظریف، به جای در نظر گرفتن نرخ نیمایی فعلی برای محاسبه نوسانات نرخ ارز، نرخ ۹ هزار تومان برای دلار نیمایی فعلی در نظر گرفته شده است درحالی که در سامانه نیما نیز نرخ ارز در هفته اخیر به طور میانگین ۱۲ هزار تومان بوده است! در نتیجه می توان گفت در عمل کمیته تخصصی تنها جنبه پوششی داشته و تصمیمات حوزه فولاد با نظر یکی از اعضا اما به نام کمیته اتخاذ می شود و آن صرفا نظر وزارت صمت است.