معدن24: احتمال افزایش شدید قیمت زنجیره فولاد پایین است

معدن24: احتمال افزایش شدید قیمت زنجیره فولاد پایین است : عنوان 
1398/04/23 : تاریخ انتشار
احتمال افزایش قیمت محصولات زنجیره فولاد بعید است. مجتبی خجسته تاجر فولاد گفت :با توجه به افزایش شدید قیمت سنگ آهن هزینه تولید فولاد به روش کوره بلند گران شده و حاشیه سود فولاد سازان فوق با توجه به تقاضای کم برای محصول نهائی تحت فشار هست لذا قیمت قراضه امروز به ٢٨٨ دلار سی اند اف ترکیه کاهش پیدا کرد و هزینه تولید به روش کوره قوس با استفاده از قراضه کاهش یافته است وی تصریح کرد :در حال حاضر شرایط بسیار خاصی در بازار حاکم هست و احتمال افزایش قیمت زنجیره فولاد با توجه به عدم افزایش مصرف و تقاضا بعید بنظر می رسد.