رسالت: مراحل اولیه احداث اولین پارک لجستیک عمومی در مبارکه آغاز شد

رسالت: مراحل اولیه احداث اولین پارک لجستیک عمومی در مبارکه آغاز شد : عنوان 
1398/04/31 : تاریخ انتشار
مجوز اولين پارک لجستيک عمومي استان اصفهان در مبارکه و با تصويب هيئت دولت، در سند آمايش حمل ونقل کشور اخذ شد. در بازديدي که با حضور زهرا سعيدي نماينده مردم مبارکه در مجلس شوراي اسلامي و حميد رضا اميرخاني مدير کل راه و شهرسازي استان اصفهان از شهرستان مبارکه انجام شد 6 نقطه انتخاب شده جهت احداث پارک لجستيک مبارکه مورد بررسي قرار گرفت. سعيدي در طي اين بازديد در اين خصوص گفت: با پيگيري هاي به عمل آماده مجوز اولين پارک لجستيک عمومي استان اصفهان در مبارکه و با تصويب هيئت دولت، در سند آمايش حمل ونقل کشوراخذ شد. نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه براي ساخت اين پروژه عظيم 300 هکتار زمين مورد نياز است گفت: با بررسي هاي به عمل آماده 6 نقطه درسطح شهرستان انتخاب شده که پس از بررسي اداره کل راه وشهرسازي استان و انتخاب نقطه اصلي عمليات اجرايي اين پارک آغاز مي شود. وي در جريان بازديد از نقاط انتخاب شده جهت احداث پارک لجستيک گفت: به دليل وجود کنارگذر غرب و راه آهن در شهرستان و همچنين وجود کارخانجات بزرگ کشور همچون کارخانه فولاد مبارکه، شرکت پلي اکريل ايران ،صنايع پلي استر، صنايع نسوز و... احداث اين پارک لجستيک مي تواند ايجاد اشتغال وجذب سرمايه گذار را به دنبال داشته باشد.