معدن24: حاشیه سود فولادسازان در سال 97 /بهترین ها و بدترین ها

معدن24: حاشیه سود فولادسازان در سال 97 /بهترین ها و بدترین ها : عنوان 
1398/04/31 : تاریخ انتشار
مقایسه حاشیه سود شرکت‌های فولادی نشان می‌دهد، فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان از حاشیه سود بالاتری برخورد هستند. حاشیه سود خالص فولاد مبارکه و هرمزگان به ترتیب 47 و 44 درصد بوده است. صنایع فولاد آلیاژی یزد با حاشیه سود 5 درصدی، کمترین درصد حاشیه سود را به خود اختصاص داده است. میانگین حاشیه سود شرکت‌های مورد بررسی 23 درصد است، با توجه به این رقم حاشیه سود خالص ، فولاد مبارکه، کاوه، امیر کبیر کاشان، آلیاژی ایران، آهن و فولاد ارفع،خوزستان و هرمزگان جذاب است.