معدن24: رشد 13 درصدی تولید آهن اسفنجی در بهار 98

معدن24: رشد 13 درصدی تولید آهن اسفنجی در بهار 98 : عنوان 
1398/04/31 : تاریخ انتشار
بررسی عملکرد شرت های بزرگ زنجیره فولاد کشور در سه ماهه نخست امسال حاکی از تولید هفت میلیون و 101 هزار 750 تن آهن اسفنجی و رشد 13 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن 24، در بین 19 شرکت تولید کننده آهن اسفنجی، فولاد مبارکه با دو میلیون و چهار هزار و 337 تن تولید و رشد 10 درصدی رکورد دار است و بهترین عملکرد را در بهار امسال به خود اختصاص داد. پس از آن، فولاد خوزستان با یک میلیون و 85 هزار و 254 تن تولید و رشد 18 درصدی، در مکان دوم تولیدکنندگان برتر آهن اسفنجی کشور قرار دارد. برپایه این گزارش، در مدت یاد شده فولاد سفید دشت 199 هزار و 960 تن آهن اسفنجی تولید کرد و رشد 23 درصدی به ثبت رسانید. همچنین سبا با 324 هزار و 144 تن تولید (رشد سه درصدی)، فولاد هرمزگان با 406 هزار و 701 تن تولید (افت 10 درصدی)، فولاد کاوه جنوب با 374 هزار و 776 تن تولید (رشد 15 درصدی)، آهن و فولاد غدیر با 182 هزار و 122 تن تولید (افت 13 درصدی) و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با 201 هزار و 110 تن تولید (افت 12 درصدی) ثبت کردند. این گزارش می افزاید: در بهار امسال 366 هزار و 207 تن آهن اسفنجی در فولاد خراسان (رشد چهار درصدی)، 32 هزار و 676 تن در ذوب آهن اصفهان (افت 28 درصدی)، 99 هزار و 716 تن در فولاد میانه (افت 47 درصدی)، 177 هزار و 669 تن در فولاد سبزوار (افت هفت درصدی)، 122 هزار و 939 تن در فولاد شادگان (افت 33 درصدی)، 6 هزار و 336 تن در صبا فولاد (افت 20 درصدی)، 76 هزار و 314 تن در صبا فولاد – بریکت گرم- (افت دو درصدی)، 174 هزار و 669 تن در فولاد نی ریز (بدون تغییر)، 191 هزار و 996 تن در آهن و فولاد ارفع (افت 14 درصدی)، 338 هزار و 886 تن در آهن و فولاد گل گهر – طرح گوهر- (افت 16 درصدی)، 390 هزار و 580 تن در آهن و فولاد گل گهر – طرح کوثر – (بدون تغییر) و 345 هزار و 358 تن در چادرملو (بدون تغییر) تولید شد. ** آمار خردادماه این گزراش حاکی است، در خردادماه امسال شرکت های یاد شده دو میلیون و 254 هزار و 627 تن آهن اسفنجی تولید کردند که در مقایسه با خرداد ماه پارسال رشد 14 درصدی نشان می دهد. بیشترین و کمترین تولید خرداد ماه به ترتیب متعلق به فولاد مبارکه (با 611 هزار و 28 تن) و صبافولاد (بدون تولید) ‌بود. همچنین ذوب آهن اصفهان با 17 هزار و 813 تن تولید و 89 درصد رشد، بیشترین رشد تولید آهن اسفنجی را در بین شرکت ها به خود اختصاص داد.